แอร์ TRANE รุ่น BRAVO

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

เครื่องปรับอากาศ TRANE  แบบแยกส่วน-แฟนคอยล์ชนิดแขวนผนัง (WALL TYPE)
รุ่น “BRAVO” ชนิดรีโมทไร้สาย แบบมี Active Carbon Electrostic Filter

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ชื่อรุ่น  ขนาด ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil Condensing  บีทียู พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
MCW509BB5 TTK509BB5     9,400        16,900       13,900  2,000           15,900
MCW512BB5 TTK512BB5    12,600        18,900       15,900  2,000           17,900
MCW515BB5 TTK515BB5    15,200        25,400       20,900  2,500           23,400
MCW518BB5 TTK518BB5    18,800        27,900       24,900  2,500           27,400
MCW524BB5 TTK524BB5    24,100        38,400       35,900  2,500           38,400
MCW5306B5 TTK530MB5    30,300        46,400       49,900  3,500           53,400