แอร์ SHARP รุ่น PA พลาสมาคลัสเตอร์

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ชื่อรุ่น  ขนาด ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil Condensing  บีทียู พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
AH-PN10 AU-PN10      9,207       18,900        13,900    2,000          15,900
AH-PN13 AU-PN13    12,469       20,900        15,900    2,000          17,900
AH-PN19 AU-PN19    18,221       36,400        25,900     2,500           28,400
AH-PN24 AU-PN24    23,095      46,400        37,900     2,500           40,400