ชุดปั๊มน้ำสำหรับล้างแอร์แบบพกพา ยี่ห้อ SP แรงดันสูง

ราคาเริ่มต้น

  • จำหน่ายปั๊มแรงดันสูง สำหรับชะล้างเอนกประสงค์ ใช้งานได้กับแอร์ เครื่องปรับอากาศ
  • มีระบบ Auto Stop หยุดการใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้ พร้อมล้อเลื่อนสำหรับใช้ลาก
  • เป็นชุดปั๊มที่สะดวกใช้งานนอกสถานที่

รายละเอียด

ปั๊มแรงดันสูง สำหรับชะล้างเอนกประสงค์ ใช้งานได้กับแอร์ เครื่องปรับอากาศ มีระบบ Auto Stop หยุดการใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้ พร้อมล้อเลื่อนสำหรับใช้ลาก เป็นชุดปั๊มที่สะดวกใช้งานนอกสถานที่ ชำระล้างได้ทุกส่วน

 ส่วนประกอบอะไหล่

1. เครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง
2. สายยางทนแรงดัน 1 สาย
3. หัวฉีดปั๊มน้ำ 1 ตัว
4. ปืนฉีดปั๊มน้ำ 1 ตัว
5. หัวเปลี่ยนที่ฉีด สั้น กลาง ยาว

ตารางราคาอะไหล่แอร์

Model แรงดัน ความยาวสาย ราคา (บาท)
SP-1200 70-140 Bar 6.5 เมตร – สอบถาม –